Annet om fisk

Mindre forekomst av tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks

Mindre forekomst av tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks

Tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks fører til problemer både for laksen og oppdretteren.

Sjå korleis laksen kan bli vegetarianar

Sjå korleis laksen kan bli vegetarianar

Nå skal forskarar rekne seg fram til kva slags mat som er best for fisken. Slik kan dei også spare bruk av forsøksdyr.

Sporer rømt oppdrettsfisk gjennom fôret

Sporer rømt oppdrettsfisk gjennom fôret

Ved å merke fiskeskjellene gjennom fôring i en kort periode, kan en rømt oppdrettsfisk på en enkel og billig måte spores tilbake til det oppdrettsanlegget den rømte fra.

Metode for blodprøve av fisk

Metode for blodprøve av fisk

Ved å sette et permanent kateter inn via nesen og i blodbanen som kommer fra gjellene kan det tas hyppig blodprøver mens fisken svømmer rundt