Produktkvalitet

Banebrytende forskning om fôr- og mjlkekvalitet hos geit

Banebrytende forskning om fôr- og mjlkekvalitet hos geit

Det er et uttalt ønske at norsk geitmjølk skal produseres med bakgrunn i norske, lokale fôr-ressurser. I sin forskning har stipendiat Ingjerd Dønnem vist at geita har meget stor kapasitet til å spise vinterfôr basert på norsk gras.

Prosjekt: Kvalitetsmjølk for kvit geitost

Prosjekt: Kvalitetsmjølk for kvit geitost

Norske forbrukeres preferanser for geitemjølksprodukter er i endring. Etterspørselen etter brunost går tilbake, mens interessen for kvit geitost er økende.