Etologi (atferd) og husdyrmiljø

En geit i forskningens tjeneste

En geit i forskningens tjeneste

Når det er trangt om plassen i geitefjøset øker stresset og frykten i flokken. Men hvordan måler forskerne stress og frykt på en vitenskapelig måte?

Fysisk og sosialt miljø for geit

Fysisk og sosialt miljø for geit

Formålet er å undersøke geitas toleranse for lave temperaturer og effekt av liggeunderlag i enkle, uisolerte hus samt å undersøke hvordan gruppestørrelse, areal, antall eteplasser og sosialt stress gjennom omgruppering påvirker aggresjon, produksjon og reproduksjon