Ernæring

Banebrytende forskning om fôr- og mjlkekvalitet hos geit

Banebrytende forskning om fôr- og mjlkekvalitet hos geit

Det er et uttalt ønske at norsk geitmjølk skal produseres med bakgrunn i norske, lokale fôr-ressurser. I sin forskning har stipendiat Ingjerd Dønnem vist at geita har meget stor kapasitet til å spise vinterfôr basert på norsk gras.