Temasider om husdyr

Temasider om Husdyr

Forskningen på husdyrene våre (også fisk) spenner over fagområdene avl, kvantitativ og molekylær genetikk, ernæring, atferd (etologi) og husdyrmiljø, dyrevelferd, fôrproduksjon og fôrteknologi, produktkvalitet på mat og klimagasser fra husdyrbruk.
________________

Om fagområdene:

Avl og genetikk

Moderne avl omfatter langt mer enn tradisjonelt utvalg av avlsdyr. Genkartlegging er for lengst tatt i bruk. Instituttet har stor aktivitet innen fagområdene avl, kvantitativ og molekylær genetikk. Genomanalyse på husdyr. Mange av våre forskere er involvert i Senter for Intergerte genetikk CIGENE som holder til ved instituttet.


Ernæring

Å optimalisere fôrsammensetningen slik at husdyret til en hver tid får dekt alle sine behov for næring er en forutsetning for den høye produksjonen husdyrene våre har. Nye fôrkilder og fôringredienser prøves ut med tanke på å bruke mer norskprodusert fôr og det økende behovet for mat i verden. Det dyret spiser går også over i produktene den lager. Derfor er det mulig å endre både kjøtt og melk ved ending av fôret.


Etologi (atferd) og husdyrmiljø

Forbrukere setter krav til dyrevelferd ved matproduksjon. Forskning innen husdyrvelferd har et aktivt miljø ved instituttet. Det forskes på atferd og husdyrmiljø både på husdyr, fisk  og sports- og familiedyr.Ernæring
Forbedret matkvalitet, god ressursutnytting og dyrvelferd står i fokus. Forskning innen husdyrernæring har lange tradisjoner ved instituttet. Fagfeltet spenner over alle de tradisjonelle husdyrslagene og fisk. I tillegg har sports- og familiedyr kommet til.

Klimagasser fra husdyrbruket

Klimagassutslippet fra husdyr er ikke ubetydelig sett i global sammenheng. Instituttet arbeider med forskning på klimagasser fra husdyrrom.

Produktkvalitet

Mange forbrukere blir stadig mer bevisst på kvaliteten og innholdet av maten vi spiser, og ikke minst sammenhengen mellom mat og helse. Instituttet forsker for å forbedre kvaliteten og ernæringsverdien på kjøtt, melk og fisk ved bruk av avl, fôring og håndtering før og ved slakting.

Fôrproduksjon og fôrteknologi

Instituttet gjør forskningsarbeid på både grønnfôr, stråfôr og kraftfôr. Det forskes på fôr både til de flermagende drøvtyggere, til enmagede dyr som gris og til fisk.

________________

Nedenfor finner du omtale av noe av forskningen vår: