Center for Feed Technology

  • Mateskruer til ekstruder for fôrproduksjon på FôrTek ved Senter for husdyrforsøk, UMB.
    Foto
    Gisle Bjørneby @ UMB

Fakultet for biovitenskap har et langsiktig samarbeid med Center for Feed Technology (Fôrtek), som er et internasjonalt senter for fôrteknologi. Center for Feed Technology er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Center for Feed Technology

Published 24. januar 2018 - 13:14 - Updated 1. February 2018 - 10:35