Stoffskifteavdelingen

Avdelingen utfører også flere typer prøvebearbeidinger, og er hyppig benyttet til undervisning, og i omvisning av besøkende ved NMBU

Avdelingen er godkjent forsøksdyravdeling og har godt egnete lokaliteter i avlsfjøset og på stallen. I gjennomføringer av forsøksprosjekt og oppdrag fokuseres det på kvalitetssikring og dyrevelferd.

Forsøk med storfe og hest blir gjennomført med fistulerte dyr, og disse dyrene kan blant annet også benyttes til studier innen ressursutnyttelse og produktkvalitet.

Priser på prøvebearbeiding og dyreleie

Rekvisisjon prøvebearbeiding

Medlemmer:
Leder:
Dag-Kristoffer Forberg - Overingeniør

Reidar Øvstegård – Ingeniør
Mette Henne – Avdelingsingeniør
Kristin Sivertsen Storli – Overingeniør
Elise Hatch Fure – Overingeniør
Mia Høiseth - Avdelingsingeniør

Published 1. desember 2008 - 1:00 - Updated 14. november 2019 - 10:24