LabTek - analyselab for husdyr og akvakultur

  • LabTek
    Foto
    Frank Sundby

LabTek er et oppdragslaboratorie med hovedfokus på kjemisk analyse innenfor husdyrernæring og akvakultur. Vi bidrar med resultater til forskningen ved NMBU samt til eksterne oppdragsgivere. Vi har også studentkurs og ph.d. veiledning innen laboratorieanalyser.

LabTek - analyselab for husdyr og akvakultur

Labtek tilbyr blant annet; tørrstoff, aske, NDF, ADF, ADL, AIA, CF, kjeldahl-N, stivelse, råfett, kalorimetri (bruttoenergi), grunnstoffanalyser (C, H, tot-N, S, samt div. grunnstoff), aminosyreanalyse, FAME, Flyktige fettsyrer (VFA) samt ulike kliniske analyser, og kan utvikle nye metoder på etterspørsel.

Les mer om instrumentpark, analysetilbud og priser på LabTek

Published 1. desember 2008 - 1:00 - Updated 11. september 2020 - 9:32