LabTek - analyselab for husdyr og akvakultur

Labtek tilbyr blant annet; tørrstoff, aske, NDF, ADF, ADL, AIA, CF, kjeldahl-N, stivelse, råfett, kalorimetri (bruttoenergi), grunnstoffanalyser (C, H, tot-N, S, samt div. grunnstoff), aminosyreanalyse, FAME, Flyktige fettsyrer (VFA) samt ulike kliniske analyser, og kan utvikle nye metoder på etterspørsel.

Timepriser

Timepris internt tekniker/ingeniør - kr 690,-
Timepris eksternt (uten mva) tekniker/ingeniør - kr 897,-

Prisene gjelder enkeltanalyser.

For eksterne oppdragsgivere kommer et påslag på 30% eks. mva.
Flere andre analyser er mulig og ønskelig på våre instrumenter. Pris etter avtale.


Laboratoriets instrumentpark

 • MP-AES-mikrobølgeplasma atom emisjons spektrofotometer
 • Vario-el-cube- grunnstoffanalysator
 • Foss Kjeltec. – NH4+-analyser   
 • Ankom fiberanalysator-NDF/ADF/ADL
 • Accelerated Solvent Extraction (ASE) – fett/karbohydrater/råfett
 • Daytona+– for analyser i blod/serum/plasma, stivelse/hormoner etc
 • HPLC væskekromatograf med UV/fluorescens detektor – div. metabolitter
 • GC-FID Focus -fettsyrer
 • GC-FID Trace - fettsyrer
 • GC-FID Trace 1300 - fettsyrer                     
 • Biochrome B30+ - aminosyreanalysator
 • UV/VIS spektrofotometer
 • PARR Kalorimeter -energi           
 • MALVERN partikkelanalysator   
 • Metler Toledo vekter 3 styk
 • Askeovn             
 • Tørkeskap (2 styk)      

Andre instrumenter               

 • Pastamaskin (Italgi P35A) – runde dyser på 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 og 6,0 mm (kapasitet: 10 - 35 kg/t)
 • Holmen durabilitetstester (NHP200)
 • DORIS durabilitetstester
 • Ligno Tester LT110
 • Vannstabilitetskurver til fôr        
 • Synkehastighetsinstrument     

 

LabTek gruppa
Foto
Dejan Dragan Miladinovic

Analyser

Generelle analyser

Tørrstoff (1044)

 • Pris: 80
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1 mm på tørt materiale/0,5 - 1,0 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Aske (1038)

 • Pris: 80
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1 mm på tørt materiale 0,5 - 1,0 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

a NDF (1041)

 • Pris: 200
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1,0 mm (ikke mindre)/ca 0,5 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

aNDFom (askekorrigert) (1042)

 • Pris: 270
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1,0 mm (ikke mindre)/ca 0,5 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

ADF (Acid Detergent Fiber) (1036)

 • Pris: 200
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1,0 mm (ikke mindre)/ca 0,5 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

ADFom (askekorrigert) (1037)

 • Pris: 270
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1,0 mm (ikke mindre)/ca 0,5 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

CF (crude fiber) (1043)

 • Pris: 270
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1,0 mm (ikke mindre)/ca 0,5 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

AIA (Acid Insoluble Ash) (1034)

 • Pris: 340
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1,0 mm (ikke mindre)/ca 0,5 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

ADL (Acid Detergent Lignin) (1035)

 • Pris: 540
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1,0 mm (ikke mindre)/ca 0,5 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid  Metode
 • Sekvensiell ─ (NDF/ADF/ADL) Pris: 720

Kjeldahl-N (1040)

 • Pris: 230
 • Malingsgrader/prøvemengde: ca 1 mm eller mindre /  0,5 - 1 g tørr /(ca 2 g rå)
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

CHNS (Dumas/total-N) (1039)

 • Pris: 170
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 mm eller mindre /  0,01 -0,05 g tørr
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Stivelse (1159)

 • Pris: 280
 • Malingsgrader/prøvemengde: 100 +/- 5 mg  /  0,5 mm
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Stivelse med aceton behandling (1159)

 • Pris: 320
 • Malingsgrader/prøvemengde: 100 +/- 5 mg  /  0,5 mm
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Stivelse med sukker ekstraksjon (1159)

 • Pris: 320
 • Malingsgrader/prøvemengde:100 +/- 5 mg  /  0,5 mm
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Råfett (1045)

 • Pris: 395
 • Malingsgrader/prøvemengde:
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid  Metode

Bufferløslig protein (sCP) (1171)

 • Pris: 370
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1,5 g tørt/malt 1 mm
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Bufferkapasitet (1069)

 • Pris: 450
 • Malingsgrader/prøvemengde: Ingen malingsgrad/30 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid    Metode

Titan (1157)

 • Pris: 175
 • Malingsgrader/prøvemengde: Opp til 0,4 g malt på kaffekvern
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid  Metode

Vannløselige karbohydrater (WSC) (1014)

 • Pris: 340
 • Malingsgrader/prøvemengde: Fint kuttet/10 g ferskt eller frosset fôr  
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid  Metode

Kalorimetri (energibestemmelse) (1015)

 • Pris: 420
 • Malingsgrader/prøvemengde: 1 g tørr/Ingen
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Partikkelanalyse (1016)

 • Pris: 230
 • Malingsgrader/prøvemengde: mer enn 10 mL eller 5 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Total-Fosfor (1168)

 • Pris: 250
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 mm/1 g
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Aminosyrer (1050)

 • Pris: 2 100
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 mm/100-1000 mg
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Tryptofan (1051)

 • Pris: 600
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 mm/100-1000 mg
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Fettsyreresammensetning (FAME) (1046)

 • Pris: 500
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 mm/100-1000 mg XXX
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Krom-Ytterbium (1071)

 • Pris: 170
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 mm/100-1000 mg
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Yttrium (1073)

 • Pris: 170
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 mm/100-1000 mg
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Div. grunnstoff (1078)

 • Pris: 170 ─ 250
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 mm/100-1000 mg
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

 

Vomsaft

Flyktige fettsyrer (VFA) (1132)

 • Pris: 380 (vomsaft), 490 (faste prøver)
 • Malingsgrader/prøvemengde: 9,5 mL vomsaft - 0,5 mL maursyre
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Ammonium-N (1133)

 • Pris: 230
 • Malingsgrader/prøvemengde: 9,5 mL vomsaft - 0,5 mL maursyre
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

 

Kliniske analyser
Glukose  (1013)

 • Pris: etter avtale
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 - 1 mL
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

Urea  (1012)

 • Pris: etter avtale
 • Malingsgrader/prøvemengde: 0,5 mL plasma/serum, 5 mL melk/urin
 • Beskrivelser og spesifikasjoner: Arbeid   Metode

For andre kliniske analyser - ta kontakt.

 _____________________

Øvrige ansatte ved LabTek:

Published 1. desember 2008 - 1:00 - Updated 26. juni 2019 - 11:20