Tekniske forskningssentre

Cigene

Cigene

Molecular biology lab. Cutting-edge genomic analysis may be performed using high-throughput genotyping pipelines.

Tekniske forskningssentre

Imaging Centre, Campus Ås

The centre offers training and assignments related to Light Microscopy, Confocal Laser Scanning Microscopy, Laser Micro Dissection Microscope, Scanning and Transmission Electron Microscopy.

Melkeprøver

LabTek - analyser og priser

LabTek gruppa er en bredt sammensatt gruppe av teknisk personale som dekker et stort fagområde. Her finner du en oversikt over analysetilbudet med metode- og arbeidsbeskrivelser

 Sau på stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen gjennomfører prosjekter på formiddelvurdering og fordøyelighetsforsøk på drøvtyggere, gris og hest.

Tekniske forskningssentre

Center for Feed Technology

Fakultet for biovitenskap har et langsiktig samarbeid med Center for Feed Technology (Fôrtek), som er et internasjonalt senter for fôrteknologi. Center for Feed Technology er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Det er usedvanlig lav dødelighet og ikke registrert infeksiøse eller miljøbetingede sykdommer i anlegget. Den lave dødeligheten gir grunnlag for gode forsøksresultater.

Senter for fiskeforsøk

Senter for fiskeforsøk er et moderne senter for småskala fiskeforsøk. Senteret har spesielle fasiliteter innen fôringsforsøk, RAS-teknologi (resirkulering av vann i akvakultur) og bruk av isotoper som sporingsmetode i fisk. Senteret har også en isolert karantenestasjon i beredskapsøyemed.

Senter for husdyrforsøk

Senter for husdyrforsøk - Ås Gård

Fakultet for biovitenskap har et langsiktig samarbeid med Senter for husdyrforsøk - Ås Gård, som er det nasjonale anlegg for forsøk og undervisning i husdyrproduksjon. Senter for husdyrforsøk er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og betjener både Campus Ås og veterinærmiljøene ved Campus Adamstuen.