Om senteret

Utbredelsen av urbant landbruk og alternative matsystemer er et verdensomspennende fenomen som har fanget oppmerksomheten til beslutningstakere, aktivister og sponsorer som en ny repsons på utfordringer innen matsikkerhet, økonomisk utvikling, fattigdomsbekjempelse, urbant forfall, resirkulering av avfall og miljøbevaring. For å favne hele den faglige bredden har flere fagmiljøer ved alle NMBUs fakulteter gått sammen om å etablere Nasjonalt senter for urbant landbruk (NCUA).

 

 

Published 2. september 2019 - 12:57 - Updated 22. juni 2020 - 11:33