Om senteret

  • Guangzhou, Kina. En urban hage i Panyu distriktet.
    Foto
    Jose L Vilchez / Shutterstock.com
  • Urban Agriculture
    Foto
    Beata Sirowy

Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk har som formål å fremme forskning og utdanning på de sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene av urbant landbruk og bærekraftig sirkulær økonomi. Senteret holder til på NMBU og skal gagne universitetsfellesskapet så vel som forskningsinstitutter i området og aktører og bedrifter i nærområdet, nasjonalt og internasjonalt. Senteret ledes av professor Trine Hvoslef-Eide. 

Om senteret

Utbredelsen av urbant landbruk og alternative matsystemer er et verdensomspennende fenomen som har fanget oppmerksomheten til beslutningstakere, aktivister og sponsorer som en ny repsons på utfordringer innen matsikkerhet, økonomisk utvikling, fattigdomsbekjempelse, urbant forfall, resirkulering av avfall og miljøbevaring. For å favne hele den faglige bredden har flere fagmiljøer ved alle NMBUs fakulteter gått sammen om å etablere Nasjonalt senter for urbant landbruk (NCUA).

 

 

Published 2. september 2019 - 12:57 - Updated 22. juni 2020 - 11:33