Mastergrad i urbant landbruk

Diku-prosjektet er i gang

Diku-prosjektet er i gang

NMBU/NCUA fikk på slutten av 2020 den gledelige nyheten om at vårt prosjekt Master i urbant landbruk – transfaglig didaktikk for komplekse samfunnsutfordringer (TRANSTIKK) får 5 millioner kroner i støtte fra Dikus program for studentaktiv læring. Prosjektgruppen er i gang med å utvikle det nye masterprogrammet. 

Søknad sendt til Dikus program for studentaktiv læring

Søknad sendt til Dikus program for studentaktiv læring

Vi har søkt midler til prosjektet Master i urbant landbruk – transfaglig didaktikk for komplekse samfunnsutfordringer (TRANSTIKK). Dette er et prosjekt som vil muliggjøre aksjonsforskning knyttet til utviklingen av masterprogrammet i urbant landbruk og slik bedre kunne dokumentere prosessen. Under ser du prosjektsammendraget og hovedmål og delmål. Vi krysser fingrene for at søknaden går gjennom.

Bakgrunn

Bakgrunn

«Bærekraftige byer og lokalsamfunn» er et av FNs bærekraftsmål. Allerede i dag er mer enn halvparten av verdens befolkning urban, og innen 2050 vil anslagsvis 70% bo i byer eller bynære strøk. Et Masterprogram i Urbant landbruk vil utdanne kandidater som bidrar til å utvikle bærekraftige byer og lokalsamfunn. Urbanisering har store konsekvenser for beredskap (matsikkerhet og mattrygghet), bærekraftige avfallsløsninger, sikring av bymiljø og mennesker mot ekstrem nedbør/høye temperaturer, støy, forurensning, transport, energitilgang m.m.