Sosiale aspekter

Dyrking i byen skaper arenaer med potensiale for erfaringsbasert læring om hva som kreves for å dyrke mat og til å utdanne om ressursbruk og matproduksjonssykluser. Det kan gi inspirasjon til å spise mer variert og kanskje også kaste mindre mat. Det har en egenverdi å høste vakre planter man kan spise: fargerike, frodige byrom påvirker flere sanser, og vår livskvalitet. 

Urbant landbruk og folkehelse

Urbant landbruk kan også bidra til bedre folkehelse ved å motivere til økt fysisk, sosial og kontemplativ aktivitet. Urbant landbruk kan være et tilskudd i matforsyningen til voksende urbane befolkninger og gode læringsarenaer, men positive ringvirkninger av å dyrke mat i byen er kanskje først og fremst i form av å bygge sosiale nettverk hvor man kan føle fellesskap. Når individer og lokalsamfunn har muligheten til å direkte påvirke sine omgivelser, samtidig som det gir tilgang til grønne, inkluderende offentlige rom, kan dette føre til bedre sosiale urbane miljøer, hvor det offentlige rom kan omdefineres til noe man fører tilhørighet til.

Published 23. september 2019 - 12:31 - Updated 3. juli 2020 - 9:55