Sirkulær økonomi

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) og realfag og teknologi (REALTEK) forskes det blant annet på lokal separering, rensing og gjenbruk av avløpsvann og matrester. Dette er forklart i videoen under. 

For å vite mer, se saken under om vårt frokostseminar med Petter D. Jenssen og Melesse Eshetu Mogens. 

Et annet viktig forskningsfelt innen sirkulær økonomi er på forurensning i urbane miljøer. Dette er en problematikk Roland Kallenborn ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) jobber med. Se saken med hans frokostseminar i lenken under. 

Published 17. september 2019 - 15:53 - Updated 27. august 2020 - 11:22