Innovasjon

Studentene kan skille mellom innovasjon og oppfinnelse (invensjon) og har en forståelse for hvorfor det er viktig å tenke nyskapende. Deler av studiet er prosjektbasert hvor de jobber i tverrfaglige team i nært samarbeid med eksterne aktører. På den måten er studentene selv aktivt med på å utvikle undervisningen. De får innsikt i innovasjonsprosesser, erfaring fra kreative team og ulike design thinking prosesser, jobber med ulike kilder til innovasjon og får føle hvordan det er å ta beslutninger under usikre betingelser.  De opparbeider seg også en innsikt i forholdet mellom innovasjon og teknologisk utvikling. NMBU er ledene i Norge på dette området og her vil studentene samarbeide med studenter fra mange ulike masterprogram på ulike fakultet ved NMBU

Published 3. oktober 2019 - 13:39 - Updated 3. desember 2019 - 9:07