Forskning

Foto
Shutterstock

Sentret ønsker å bidra til bedre koordinering av ulike prosjekter innen urbant landbruk på NMBU og identifisere og utforske problemstillinger i skjæringspunktene mellom fagene. Vi ønsker å utnytte kunnskap om urbant landbruk på tvers av fagdisiplinene, med et særlig fokus på aksjonsforskning knyttet til definerte urbane lokasjoner.