Tidligere arrangementer

Første seminar om urbant landbruk: Introduksjon til NCUA

Første seminar om urbant landbruk: Introduksjon til NCUA

Onsdag 16. oktober 08.00-09.30 arrangeres første del av en seminarserie om urbant landbruk i regi av Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk (NCUA) i Kornrommet på Vitenparken. 

Andre seminar om urbant landbruk: Urban Farming Science (KU)

Andre seminar om urbant landbruk: Urban Farming Science (KU)

Tirsdag 19. november 08.00-09.30 arrangeres andre del av en seminarserie om urbant landbruk i regi av Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk. Vi får besøk av Rebecca Leigh Rutt fra Københavns Universitet for å snakke om deres initiativ Urban Farming Science

Tredje seminar om urbant landbruk: MINA

Tredje seminar om urbant landbruk: MINA

Tirsdag 10. desember 08.00-09.30 arrangeres tredje del av en seminarserie om urbant landbruk i regi av Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk. Denne gangen skal Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) stå for innholdet.