Aktuelt

Conference on vertical farming in a Nordic context

Conference on vertical farming in a Nordic context

Our friends at the University of Copenhagen are organizing a conference on vertical farming in a Nordic context Friday the 13th of November. The conference can be attended online. 

Sixth breakfast seminar: KBM

Sixth breakfast seminar: KBM

On Wednesday 24th of June we organized our first online breakfast seminar through Zoom. The topic of the seminar was anthropogenic pollutants as limiting factor for urban agriculture strategies and it was held by professor Roland Kallenborn from the Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science (KBM).

Fourth breakfast seminar: Pådriv

Fourth breakfast seminar: Pådriv

Friday 31th of January we held our fourth breakfast seminar on urban agriculture. This time it was our extrernal partner Pådriv with Aasmund Bunkholt who was responsible, with focus on how Pådriv works with urban agriculture as an element of sustainable urban development and their involvement in the coming master's programme in urban agriculture. 

NCUA på Landbruks- og Matdepartementets konferanse om urbant landbruk

NCUA på Landbruks- og Matdepartementets konferanse om urbant landbruk

Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en nasjonal strategi for urbant landbruk. I den forbindelse ble Nasjonalt senter for urbant landbruk invitert til å presentere på en innspillskonferanse som ble arrangert 18. november.

Tredje frokostseminar: MINA

Tredje frokostseminar: MINA

Tirsdag 10. desember arrangerte vi vårt tredje frokostseminar om urbant landbruk. Denne gangen var det Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) som var ansvarlig, med fokus på sirkulær vannhåndtering. 

Andre frokostseminar gjennomført

Andre frokostseminar gjennomført

Tirsdag 19. november arrangerte vi andre frokostseminar om urbant landbruk med gjest fra Urban Farming Science-initiativet ved Københavns Universitet (KU), Rebecca Leigh Rutt

Vellykket første frokostseminar om urbant landbruk

Vellykket første frokostseminar om urbant landbruk

Den 16. oktober arrangerte Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk det første frokostseminaret i en månedlig seminarrekke. Første tema var introduksjon til senteret. 

Talk on vertacal farming and its applications

Talk on vertacal farming and its applications

Prof. Stefan Schillberg will give an invited talk on vertical farming and its applications on Monday 30.09 kl 10-11.