Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk

Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk

Nærhet til produksjon av mat i byene er en verdi i seg selv.

Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk (NCUA)

For English site

Senteret har som formål å fremme forskning og utdanning på de sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene av urbant landbruk og bærekraftig sirkulær økonomi

Kontaktinformasjon:

Følg oss på sosiale medier