Forskningssentre og store forskningsprosjekt

NMBU Bærekraftsarena: Green smart. Grønne og smarte byer

NMBU Bærekraftsarena: Green smart. Grønne og smarte byer

GreenSmart utvikler og koordinerer aktiviteter og prosjekter som setter søkelys på bærekraftig urban utvikling. Arenaen sikter inn på overlappet mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft og utforsker mulighetene for grønne og smarte byer.

Cigene

Cigene

Molecular biology lab. Cutting-edge genomic analysis may be performed using high-throughput genotyping pipelines.

Foods of Norway

Foods of Norway

Foods of Norway aims to feed fish and farm animals using sustainable new ingredients

Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk (NCUA)

Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk (NCUA)

Senteret har som formål å fremme forskning og utdanning på de sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene av urbant landbruk og bærekraftig sirkulær økonomi

Towards the Digital Salmon

Towards the Digital Salmon

From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture (DigiSal)