Plantenavn nomenklaturrådet

Alle publikasjoner med plantenavn (pdf):

Nr. 1 – Navn på dekorasjonsplanter, 1987, utgått
Nr. 2 – Navn på sommerblomster, 1989, utgått
Nr. 3 – Navn på blomstrende potteplanter, 1989, utgått
Nr. 4 – Navn på frukt, bær og nøtter, 1993
Nr. 5 – Navn på grønnsaker og krydderplanter, 1993
Nr. 6 – Navn på dekorasjonsplanter og blomstrende potteplanter, 2000
Nr. 7 – Navn på snittblomster, 2012
Nr. 8 - Navn på barplanter, Kort liste 2015

I første omgang har vi lagt ut:

Nr. 5. Navn på grønnsaker og krydderplanter (1993)
Nr. 7. Navn på snittblomster (2012)
Nr. 8. Navn på barplanter, Kort liste (2015)

Disse publikasjonene finnes som pdf-filer som kan lastes ned (se over). Disse finnes også som FlippingBook med mulighet for å søke på plantenavn (se under).

Opplysninger om rådets navn, oppnevning og mandat, og retningslinjer for arbeidet,  finnes  i innledningen til publikasjonene.

FlippingBooks:

Navn på frukt, bær og nøtter

Navn på snittblomster

Navn på barplanter, Kort liste


Snittblomster er plantemateriale som omsettes avskåret for dekorasjon.
Vi  kaller det snittblomster selv om det  dreier seg om kvister, med eller uten blad, kvister med frukter, bare grønne blad eller reelle blomster.

Plantenes vitenskapelige navn med tilsvarende anbefalte norske navn blir presentert.

 

 

 

Published 22. januar 2014 - 10:24 - Updated 28. April 2021 - 17:47