Etterutdanningskurs VeksthusDynamikk og Plantevern

Kurset var et samarbeide mellom NMBU ved prosjektet VeksthusDynamikk, NLR Rådgivningsprosjektet Plantevern, Bioforsk og NGF og rettet seg mot rådgivningstjenesten, lærere ved viredregående skoler, offentlig sektor og gartnernæringen.

Kurset åpnet med en oppsummering av prosjektet «Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus» som har gått i 9 år. Annichen var «primus motor» som alltid relatert til biologisk bekjempelse i veksthus og intervjuet bl. a et par gartnere om deres erfaring med bruk av biologisk bekjempelse.

Bruk av lys for bekjempelse av sopp, primært meldugg, og insekter 

Det synes å være meget interessante muligheter og med basis i at de kjemiske plantevernmidlene gradvis forsvinner eller at det oppstår resistens.

Utfordringen er å få til et opplegg for utvikling av dette konseptet inn i gartneribedriftene, både nasjonalt og internasjonalt, noe det arbeides intenst med.

Meldugg
Effekten av forskjellige lysspekter på meldugg. Fra venstre: HPS, HPS+UV-B, Blå-LED og Rød-LED
Foto
Aruppilai Suthaparan

Luftfuktighet

Veksthusene isoleres og luftfuktigheten stiger. Teknisk kan en lufte for å redusere luftfuktigheten, men energiøkonomisk er det ikke en god måte.

Et alternativ er å ta inn kald tørr uteluft regulert og bruke varmepumpe. Et annet alternativ er å bruke utstyr inne i veksthuset for å ta ut luftfuktigheten og resirkulere lufta. Et tredje alternativ er å ta ut både overskuddsvarmen og luftfuktigheten og ta vare på denne energien i et varmelager for bruk på natta eller i et annet veksthus.

Dette har det vært utført grundige forsøk med på Gjennestad og det arbeides med å få til et testopplegg i et gartneri, trolig Ole K. Jensen, Lier.

Louise Arve
Louise Arve er interessert i hvordan klimafaktorer påvirker spalteåpningsfunksjonen.
Foto
Håkon Sverdvik

 

Luftfuktighet over 80-85 % fører ofte til negative responser hos planter med økt strekningsvekst og at spalteåpningene ikke lukker seg. Dette medfører redusert kvalitet og et stort vannforbruk hos plantene i omsetningen og hos forbruker.

Det arbeides i samarbeide med internasjonale forskningsmiljø med å prøve å forstå hvordan en kan regulere spalteåpningsfunksjonen.

Led-lys
Nye muligheter med LED-lys nedenfra
Foto
K-J. Bergstrand

 

LED lys har vært på markedet i 10-15 år, men for bruk som plantebelysning for vekst har det fremdeles ikke fått noen stor anvendelse.

Resultater lagt fram i foredragene tyder heller ikke på at LED lys vil bli brukt til belysning for vekst de nærmeste årene, men vil ha sin berettigelse ved formdanning hos planter og muligens også for regulering av spalteåpningsfunksjonen.

Julestjerne
LED lys ovenfra til venstre og LED lys nedenfra til høyre
Foto
H.K. Schüssler

De siste to timene av kurset ble brukt sammen med finansierkildene for prosjektet VeksthusDynamikk i en dialog.

Kurset hadde foredragsholdere fra Holland, Danmark, Finland og Sverige i tillegg til forskerne på prosjektet VeksthusDynamikk.

Foredragene er lagt ut på NGF sine nettsider

Prosjektet er finansiert av Fondet for Forskningsavgift på Landbruksprodukter, Forskningsmidler over Jordbruksavtalen og Veksthusnæringen i fellesskap. Vi vil få takke finansieringskildene for den tillitten som er vist oss med en totalbevilgning  over fire år på vel kr 13, 6 millioner.

 

Published 25. november 2014 - 12:45 - Updated 28. november 2016 - 13:50