2013

På denne lenken finner du Husdyrforsøksmøteboken 2013 i pdf format

________________________________________________

Nedenfor finner du hele programmet til Husdyrforsøksmøtet 2013 og lenker til manuskript til muntlige innlegg og postere

________________________________________________

Plenumssesjonen med dyrevelferd som tema

 _________________________

 

Storfe - Avl og genetikk 1

 _________________________

 

Storfe - Avl og genetikk 2

 _________________________

 

 Storfe  - Allmennhelse smittsomme sykdommer

 _________________________

 

Storfe - Reproduksjon, klauv- og jurhelse

 _________________________

 

Storfe - Ernæring og  melkekvalitet

_________________________

 

Workshop - Storfe  Fôrutnytting i mjølkeproduksjonen

_________________________

 

Workshop
Storfe  Løsdrift og beitegang

  • Tekniske løsninger for mosjon og uteliv
    - Lars Erik Ruud, Tine/ Høgskolen i Hedmark

  • Helsemessige utfordringer på luftegård og beite
    - Åse Margrethe Sogstad, Tine rådgiving

  • Fôringsmessige utfordringer ved beitegang
    - Erik Brodshaug, Tine rådgiving

 _________________________

 

 Gris  - Avl og "UMB-bingen"

  _________________________

 Gris - Helse

   _________________________

Gris – Helse og ernæring

   _________________________

 

Fjørfe - Helse og etologi

    _________________________

Geit – Litt av hvert

     _________________________

Sau - Litt av hvert

     _________________________

Sau - Parasitter og risikovurdering av smittsomme sykdommer


_________________________

 Sau - Klauvhelse og lammetap

 _________________________

Workshop
Sau - fôring

  _________________________

Workshop
Gris - mykotoksiner - hva vet vi - hva gjør vi?

  _________________________

Workshop
Antibiotika

  _________________________

Mat og produktkvalitet

   _________________________

Storfe - Litt av hvert

 _________________________

Hest


_________________________

 Hest - Avl og ernæring

_________________________

Workshop
Hest - parasitter


_________________________

Workshop
Husdyravl og dyrevelferd

_________________________

Workshop 
Velferdsprotokoller til husdyr

 
_________________________

Postere

 

 
Published 23. juni 2014 - 13:08 - Updated 28. April 2021 - 17:45