2009

 

Husdyrforsksmteboken 2009
Husdyrforsøksmøteboken 2009 Photo: IHA

Fremtidige utfordringer i husdyrbruket

 

Strukturendringer og helsetjenestearbeid

 

Husdyrmiljø

 

Svineavl

Småfeavl

 

Kvalitet, utnytting og næringsverdi av ulike fôrmidler

Klimagasser fra husdyrbruket

 

Løsdriftsfjøs for storfe

 

Svin – fôring og smågrisproduksjon

Ernæring - småfe

 

Sports og familiedyr

Storfeavl 1

Produktkvalitet – virkemidler for bedre kjøttkvalitet

 

Utfordringer ved hold av dyr i gruppe – sosialt miljø

 

Dyrehelse - småfe 1

 

Storfeavl 2

 

Produktkvalitet – betydning for humanhelse

 

Helse og fruktbarhet - storfe 1

 

Dyrevelferd

 

Dyrehelse - småfe 2

 

Ernæring storfe

 

Zoonoser, smitterisiko og mattrygghet

 

Helse og fruktbarhet - storfe 2

 

Velferdsvurdering og forholdet dyr - mennesker

 

Beite og beiterelaterte sykdommer

 

 

Postere:

Published 23. juni 2014 - 13:08 - Updated 3. juli 2017 - 15:52