Husdyrforsøksmøteboken 2007

Nedenfor finner du alle innleggene og posterne som ble presentert under Husdyrforsøksmøtet 2007 i pdf format.

2007

Husdyrforsksmtet 2007
Husdyrforsøksmøtet 2007

Ernæringsmessig kvalitet av mjølk

Grovfôr og beite som ressurs

Dyrehelse - storfe

Fôrprosessering - veien til bedre fôr

Husdyravlens utfordringer

Husdyrraser som ressurs i lokalmiljøet

Matvaresikkerhet - mer enn trygg mat

Produktkvalitet - næringenes tilnærming til forbruker

Workshop - Praktisk vurdering av dyrevelferd

Dyreholdet - relasjon til mennesket

Økologisk/grovfôrbasert storfeproduksjon

Rånesmak - fortsatt en utfordring

Dyrehelse - svin

Svineavl

Utnyttelse av norske kraftfôrråvarer

Storfe- og kjøttfeavl

Husdyrmiljø - storfe

Husdyrmiljø - arealets påvirkning

Dyrehelse - småfe

Småfeavl

Småfe - litt av hvert

Akvakultur - trygg mat fra havet

Akvakultur - fôrressurser og produktkvalitet

Akvakultur - helse og velferd

Workshop - Atferd og velferd hos høns

Dyrehelse - fjørfe

Postere:

Published 23. juni 2014 - 13:08 - Updated 4. juli 2017 - 9:17