2019

Stephanie Saussure - 30. august 2019

Stephanie Saussure - 30. august 2019

Samspill mellom kornbladlus (Sitobion avenae), havrebladlus (Rhopalosiphum padi) og deres naturlige fiender i korn

Ursula Brandes - 31. mai 2019

Ursula Brandes - 31. mai 2019

Økologiske effekter av Cytisus scoparius invasjon - en stedegen eller fremmed art

Roger Holten - 14. may 2019

Roger Holten - 14. may 2019

Effekten av frysing og tining på vanntransport og utlekking av plantevernmidler i delvis frossen jord - Kolonne studier og modellutvikling

Haftamu Gebretsadik Gebrehiwot - 31. januar 2019

Haftamu Gebretsadik Gebrehiwot - 31. januar 2019

Integrert ugrasbekjempelse i kornarten Teff, Tigray, Etiopia