2015

Vinterherdighet hos engvekster

Vinterherdighet hos engvekster

I sin doktorgrad har Sigridur Dalmannsdottir sett på hvordan pågående og fremtidige klimaendringer påvirker de viktigste fôrplantene våre.

Rensing av slamvann med mikroalger

Rensing av slamvann med mikroalger

Anette Åkerström har i doktorgraden sin forsket på alternative måter for å fjerne næringstoffer i avløpsvann fra husholdninger ved hjelp av mikroalger.

Mikroalger - mulighetenes organismer

Mikroalger - mulighetenes organismer

Den biokjemiske sammensetningen av mikroalger kan styres ved å endre dyrkingsmiljøet slik at de utvikler et ønsket produkt, ifølge doktoravhandlingen til Daria Markina ved NMBU.

Doktorgrad - Shiori Koga - Norsk brødhvete

Doktorgrad - Shiori Koga - Norsk brødhvete

Forsøk  har vist at hvete får svakere glutenkvalitet i sesonger med kjølig og fuktig vær. Dette gjør at bakekvaliteten av norsk hvete varierer fra år til år og fra sted til sted, noe som er utfordrende for mølle- og bakeindustrien.

Doktorgrad - Amsalu Gobena Roro  - UV-stråling og plantevekst

Doktorgrad - Amsalu Gobena Roro - UV-stråling og plantevekst

I planteproduksjonen i veksthus nyttes det i dag i stor grad kjemisk vekstregulering for å kontrollere plantenes vekst og utvikling. Siden dette er en lite miljøvennlig forskes det på å finne alternative metoder.

Doktorgrad - Haakon S. Helland - Mer rotgrønnsaker i kostholdet

Doktorgrad - Haakon S. Helland - Mer rotgrønnsaker i kostholdet

Skal vi øke bruken av tunge rotgrønnsaker som kålrot og nepe, må vi gjøre de lettere tilgjengelig ved at de kan markedsføres i skrelt og oppdelt tilstand.