2015 - 2017

Sini Elina Wallén ─ 20. desember 2017

Sini Elina Wallén ─ 20. desember 2017

Genetisk forbedring av fôreffektiviteten hos melkeku

Marta Pérez de Nanclares Fernández ─ 30. november 2017

Marta Pérez de Nanclares Fernández ─ 30. november 2017

Raps co-produkter i grisedietter – Effekter på næringsstoff- og energi-fordøyelighet og metabolisme 

Conor Goold ─ 27. oktober 2017

Conor Goold ─ 27. oktober 2017

Evaluering av personalighestrekk hos hund: konseptuelle og metodiske aspekter 

Nina Zoric ─ 26. september 2017

Nina Zoric ─ 26. september 2017

Karakterisering av gener og genprodukter involvert i karotenoidmetabolisme i Atlantisk laks

Tesfaye Kebede Belay ─ 15. september 2017

Tesfaye Kebede Belay ─ 15. september 2017

Fleireigenskapsanalyse av infraraude mjølkespekter og prediksjonar frå dei i mjølkekupopulasjonar

Marta Bou Mira -  4. mai 2017

Marta Bou Mira - 4. mai 2017

Metabolisme av omega-3 fettsyrer i atlantisk laks (Salmo salar L): Effekt av ulike nivåer av EPA og DHA i fôret på fiskens helse

Gisken Trøan - 17. mars 2017

Gisken Trøan - 17. mars 2017

Effekt av fôring med rapsprodukter med ulik konsentrasjon av glukosinolat på konsentrasjonen av jod i kumelk

Marco Ocepek - 13. januar 2017

Marco Ocepek - 13. januar 2017

Årsaker til spedgrisdødelighet

Peyman Mosberian Tanha - 28. oktober 2016

Peyman Mosberian Tanha - 28. oktober 2016

The interaction between plant ingredients and envionmental conditions on performance, metabolism and gastro intestinal health in rainbow trout

Maria Therese Tjernsbekk - 14. oktober 2016

Maria Therese Tjernsbekk - 14. oktober 2016

Økt kvalitet av ekstrudert fôr til hund

Kristine Hov Martinsen - 26. august 2016

Kristine Hov Martinsen - 26. august 2016

Genetic improvement of feed and total production efficiency in pigs

Zabron Cuthibert Nziku - 24. juli 2016

Zabron Cuthibert Nziku - 24. juli 2016

Schemes for Sustainable Breeding and Delivery of Dairy goat Genetic resources: Case study Norway and Tanzania

Oscar Okechukwu Michael Iheshiulor ─ 3. march 2016

Oscar Okechukwu Michael Iheshiulor ─ 3. march 2016

Sikkerhet ved genomisk prediksjon i små populasjoner 

Sondre Stokke Naadland - 8. april 2016

Sondre Stokke Naadland - 8. april 2016

Nutrient supply and productivity in organic forage and milk production - improved forage production and utilisation based on local resources

Siri Furre - 11. desember 2015

Siri Furre - 11. desember 2015

Avlsarbeid på varmblods ridehest

Margareth Opheim - 4. desember 2015

Margareth Opheim - 4. desember 2015

Hydrolyse av restråstoff fra Atlantisk laks (Salmo salar). Effekt av prosessbetingelser og evaluering av hydrolysat i fôr til kylling og smågris

Kristin Sivertsen Storli - 30. oktober 2015

Kristin Sivertsen Storli - 30. oktober 2015

Oppdrett av NRF-kviger; tilvekst og effekter på avdrått i første laktasjon

Cecilie Ødegård - 2. oktober 2015

Cecilie Ødegård - 2. oktober 2015

Nye helseegenskaper for NRF

Borghild Hillestad - 29. mai 2015

Borghild Hillestad - 29. mai 2015

Innavl bestemt av mengden homozygoti i genomet / Inbreeding determined by the amount of homozygous regions in the genome

Patricia Isabel Mota Silva  - 23. januar 2015

Patricia Isabel Mota Silva - 23. januar 2015

Nevronale mekanismer for fryktatferd hos fisk / The neural basis of threat sensitive behaviour in fish