2019

Gebreyohans Tesfaye Gebregiwergis - 19. september 2019

Gebreyohans Tesfaye Gebregiwergis - 19. september 2019

Handtering av genomisk innavl i seleksjonsplanar

Thomas Nelson Harvey - 7. juni 2019

Thomas Nelson Harvey - 7. juni 2019

Regulering av gener involvert i lipidmetabolisme i ulike vev og livsstadier i laks

Hanne Dvergedal - 10. mai 2019

Hanne Dvergedal - 10. mai 2019

Fôreffektivitet hos Atlantisk laks (Salmo salar)

Simon Stenberg - 12. april 2019

Simon Stenberg - 12. april 2019

Epigenetisk og genetisk tilpasning i eksperimentelle gjærpopulasjoner

Hilde Kristine Lyby Wærp - 5. april 2019

Hilde Kristine Lyby Wærp - 5. april 2019

Oppdrett av NRF-kviger; kort- og langtidseffekter av ulikt energi- og proteininnhold i fôret på tilvekstkarakteristika og genekspresjon i fettvev

Kassaye Balkew Workagegn - 19. februar 2019

Kassaye Balkew Workagegn - 19. februar 2019

Etablering av en basepopulasjon for et langsiktig avlsprogram for Niltilapia i Etiopia

Ellen Marie Rosvold - 15. februar 2019

Ellen Marie Rosvold - 15. februar 2019

Betydningen av redebygging hos purker og bondens rutiner ved grising for morsatferd og spedgrisoverlevelse