2018

Rajesh Joshi ─ 6. desember 2018

Rajesh Joshi ─ 6. desember 2018

Ikke-additive genetiske effekter i Niltilapia
 

Jon Kristian Sommerseth ─ 2. november 2018

Jon Kristian Sommerseth ─ 2. november 2018

Oppdrett av NRF rekrutteringskviger; effekt av tilveksthastighet  på livstidsproduksjon og lønnsomhet
 
 

Stine Grønmo Kischel ─ 5. juli 2018

Stine Grønmo Kischel ─ 5. juli 2018

Areal og utfôringssystemer for søyer – Atferd, fôrsøl og individuell variasjon

Nina Hårdnes Tremoen ─ 5. juni 2018

Nina Hårdnes Tremoen ─ 5. juni 2018

Identifisering av sædparametere og genvarianter som påvirker fertilitet hos råne

Tim Martin Knutsen ─ 25. mai 2018

Tim Martin Knutsen ─ 25. mai 2018

Genetisk karakterisering av fettsyresammensetning i melk

Regin Arge ─ 4. mai 2018

Tetradecylthioacetic acid (TTA) – en funksjonell fôringrediens som påvirker tidlig kjønnsmodning, hjerte robusthet og β-oksidativ kapasitet hos Atlantisk lak

Nicolai Hermann Jørgensen  ─ 27. april 2018

Nicolai Hermann Jørgensen ─ 27. april 2018

Saueraser i forskjellige miljø - utnyttelse av utmarksbeite på ulike skalaer i tid og rom