Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Doktorgrader ved IHA

Oversikt over doktorgrader ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA). Sammendrag for hver enkelt avhandling legges ut etter disputasen.

Avhandlingene finnes tilgjengelig for utlån via NMBUs hovedbibliotek.