Doktorgrader

Doktorgrader ved fakultet for biovitenskap

Doktorgradsutdanningen ved fakultetet er en forskerutdanning som har til formål å utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.