Forskning

Forskning ved BIOVIT

Fakultet for biovitenskap

har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk.

Husdyrvitenskap

Fagområdene er avl, kvantitativ og molekylær genetikk, ernæring, atferd (etologi) og husdyrmiljø, dyrevelferd, fôrproduksjon og fôrteknologi, produktkvalitet på mat og klimagasser fra husdyrbruk.

Plantevitenskap

Vår forskning går langs hele kjeden fra basale studier av gener og genuttrykk, molekylær evolusjon, genomsekvensering og bioinformatikk til praktisk anvendelse av bioteknologiske metoder i utvikling av plantesorter med nye egenskaper.

Vi søker å forstå plantenes vekst og utvikling og deres respons på miljøfaktorer knyttet til klima, jord, og dyrkingsmåter. Vår tilnærming er eksperimentelle metoder innen genetikk og plantefysiologi.