Forskning

Forskning

Plantevitenskap

Vår forskning går langs hele kjeden fra basale studier av gener og genuttrykk, molekylær evolusjon, genomsekvensering og  bioinformatikk til praktisk anvendelse av bioteknologiske metoder i utvikling av plantesorter med nye egenskaper.

Vi søker å forstå plantenes vekst og utvikling og deres respons på miljøfaktorer knyttet til klima, jord, og dyrkingsmåter. Vår tilnærming er eksperimentelle metoder innen genetikk og plantefysiologi.

 

Husdyrvitenskap

Fagområdene er avl, kvantitativ og molekylær genetikk, ernæring, atferd (etologi) og husdyrmiljø, dyrevelferd, fôrproduksjon og fôrteknologi, produktkvalitet på mat og klimagasser fra husdyrbruk.

____________

Nedenfor finner du oversikt over forskningsproduksjonen vår og en oversikt over store forskningsprosjekter. Årlig produseres det mange vitenskapelige artikler ved fakultetet.