Velkommen til konferanse om bærekraftig fôr

Velkommen til konferanse om bærekraftig fôr

Konferanse
Kl.
10:00 - 14:00

NMBU og SINTEF inviterer, og vi byr på både store framtidsvisjoner, debatter og korte faglige oppdateringer.

På programmet står tre tema:

  • Kunnskapsstatus for nåværende og fremtidig tilgang på fôrråvarer. Vi inkluderer hele verdikjeden: råvarer/proteinkilder, fôrkvalitet, dyrevelferd, helse og miljøavtrykk.
  • Konkrete tiltak i industrien, teknologi og næring. Hvordan kan vi best utnytte vårt potensiale?
  • Hvordan realisere ny industri basert på ny kunnskap og teknologi?

Et matsystem inneholder alle aktivitet som påvirker maten vi spiser, fra produksjon, prosessering, distribusjon, markedsføring til forbruk. Å sørge for bærekraftige matsystemer i Norge og verden er en enorm utfordring med høy prioritet. Ved å forbedre verdens matsystemer bidrar vi til å løse flere kriser samtidig; klima, dyrevelferd, naturkrisa, sultproblematikk, for å nevne noe. 

Sammen med SINTEF tar NMBU lederskapet i dette samfunnsoppdraget.
For å lykkes må vi målrette innsatsen vår på de råstoffene og prosessene som kan gi store bidrag til klima, miljø, dyrevelferd og økonomiske forutsetninger.

Konferansen blir den første store, felles møteplassen hvor relevante aktører kan diskutere hvordan vi sammen kan komme et steg videre.  

Sentrale politikere på høyeste nivå, viktige næringsaktører, myndigheter og fagfolk fra sentrale fagmiljøer vil være representert og inviteres til å delta i debatten. Denne konferansen vil gi oss en god start på samfunnsoppdraget og kan skape et rom for diskusjon og utvikling.  

Mer informsjon kommer snart

Meld din interesse for å delta på denne lenken

Lenke til NMBUs side for bærekraftige matsystemer

Sted
Sentralen Oslo
Adresse
Øvre Slottsgate 3, Oslo
Published 10. mars 2023 - 12:02 - Updated 10. mars 2023 - 14:49