Bærekraftig besøksforvaltning i frilufts- og verneområder

Bærekraftig besøksforvaltning i frilufts- og verneområder

Åpent seminar
Dager
Hele dagen

13. oktober 2022 inviterer NMBU i samarbeid med NINA til et heldagsseminar om besøksforvaltning på Vitenparken, campus Ås. Hvilke muligheter og utfordringer ser vi i dette feltet? Og hvordan kan besøksforvaltningen fremover bidra til ivaretakelse- og bærekraftig utvikling av frilufts- og verneområder?

Om seminaret

Frem til utbruddet av pandemien opplevde Norge en sterk vekst i det naturbaserte reiselivet, fulgt av en kraftig økning av norske borgeres friluftslivsutøvelse i både nærmiljø og feriereiser gjennom pandemiårene. Denne utviklingen har over tid aktualisert og tydeliggjort behovet for kunnskapsbasert og kapasitetstilpasset besøksforvaltning i norske frilufts- og verneområder.

Besøksforvaltning som fagområde er komplekst og berører en rekke ulike fagfelt og sektorer. Årets seminar vil favne bredt med planfaglige, juridiske, samfunnsfaglige, og økologiske perspektiver på besøksforvaltning. Formålet med seminaret er å skape en arena for å dele kunnskap og å synliggjøre fagkompetanse, stimulere til økt debatt om besøksforvaltning, samt å bidra til et møtested for studenter og relevante fagmiljø.

Campus Ås
Kontaktperson
Published 25. august 2022 - 13:26 - Updated 25. august 2022 - 13:26