Forvaltning og tiltak i sjøørretbekkene: Finnes viljen, ressursene og kompetansen?

Forvaltning og tiltak i sjøørretbekkene: Finnes viljen, ressursene og kompetansen?

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
12:00 - 14:30

Sjøørretnettverk Trondheimsfjorden ønsker velkommen til gratis webinar med tema «Forvaltning og tiltak i sjøørretbekkene» fredag den 28. mai.

Bestandsstatusen for sjøørreten er på et historisk lavmål i store deler av Norge. Påvirkning fra lakselus og forhold i ferskvann er hovedårsak til nedgangen.  I Trondheimsfjordelvene har sjøørreten vært fredet siden 2009. Forskning fra NMBU og NINA viser at bekkene produserer bare 10-15% av den ungfiskmengden de historisk gjorde. Mye av reduksjonen skyldes inngrep fra landbruk og samferdsel.

Imidlertid er det et voksende engasjement, interesse og forpliktelse hos offentlige og private aktører for å styrke sjøørretbestandene. Til tross for en voksende bevissthet om forvaltningsansvar og oppgaver, skjer det hele tiden lovlige og ulovlige inngrep og påvirkning som er uheldig for sjøørretbekkene.

Det er fokus på Trondheimsfjorden, men problemstillingen er relevant for de fleste kommuner i landet.

På webinaret vil vi belyse status, trusler og muligheter for sjøørretbestandene. Vi vil også ta opp hvilke kompetanse-, samordnings- og ressursutfordringer som kommunene, grunneiere, frivillige og andre aktører står overfor i forvaltning og restaurering av sjøørretbekkene.

Sted
Digitalt på Zoom
Campus Ås
Kontaktperson
Published 10. mai 2021 - 11:56 - Updated 10. mai 2021 - 11:56