Webinar: Restaurering av fiskens leveområder

Webinar: Restaurering av fiskens leveområder

Hendelse avsluttet
Webinar
Dager
Hele dagen

NMBU arrangerer inviterer til gratis webinar om fiskeforvaltning. Vi markerer at vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering, og årets tema er "Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement".

Vi markerer at vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering og tar opp flere relevante spørsmål: Hva betyr restaurering i et økologisk perspektiv? Hvilke restaureringstiltak anvendes i ulike situasjoner, vannforekomster, miljøtilstander eller for arter og livsstadier? Hvordan og hvorfor fungerer noen tiltak bedre enn andre over tid? Hvorfor er ikke kunnskap nok til å få til handling og vellykkede restaureringsprosjekter?

Foredragsholdere fra blant annet NMBU, Norsk institutt for naturforskning, Sverige, Norges Jeger- og Fiskerforbund, og Miljødirektoratet. 

Sted
Digitalt på Zoom
Campus Ås
Kontaktperson
Published 23. February 2021 - 9:51 - Updated 23. February 2021 - 9:51