Fagdag: Klimagasser i ulike dyrkingssystemer og karbonlagring i jord

Array

Fagdag: Klimagasser i ulike dyrkingssystemer og karbonlagring i jord

Fagdag
Kl.
09:00 - 15:30

Denne fagdagen vil ha fokus på jord og planteproduksjon og presentere pågående norsk forskning om klimagasser fra jordbruksareal og dyrkingssystemer, samt karbonbinding i jord.

Vi vil presentere kunnskapsstatus, ny innsikt og prosessforståelse, realiserbare og mer futuristiske tiltak samt diskutere prioriteringer for fremtidig forskning. Vi inviterer til diskusjon og innspill fra jordbruksnæring, rådgivning og myndigheter. Vi forteller også om planene for en nasjonal forskningsinfrastruktur for «Climate-Smart Soil Management», et samarbeid mellom NMBU, NIBIO og CICERO og orienterer om Nasjonalt program for Jordhelse og EJP Soil – et europeisk initiativ for klimasmart og bærekraftig forvaltning av jord.   

Sted
Vitenparken
Campus Ås
Kontaktperson
Published 20. august 2020 - 20:35 - Updated 20. august 2020 - 20:35