HAV

HAV

Utstilling
Kl.
18:00 - 20:00

Bli med under havflaten og inn i kunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensens arbeidsprosesser der den marine verdenen er læremester og kilde til kunnskap og inspirasjon.

Elin T. Sørensen tar deg med inn i verden under havflaten.

Elin T. Sørensen tar deg med inn i verden under havflaten.

Foto
Elin T. Sørensen

Marine økosystemer er under press over hele kloden. Det som står på spill er mangfold av arter og deres økosystemfunksjoner – som også er livsviktige for oss på land. Men der byene møter sjøen har vi mennesker fjernet oss fra tilhørigheten til havet. Fjæra er nemlig en bioøkologisk sone med stor betydning for alt livet på jorda. Det kan vi også lære ved å studere fossilt materiale – for jo mer strandnært jo mer fossilt liv er det å spore. Så langt er tendensen her i Norge at byutviklingen skjer på menneskenes interesser. Men hvordan kan vi bygge ut i sjø uten å ødelegge for livet i vann – for da ødelegger vi samtidig for oss selv.

For å kunne hjelpe til med å skape bedre leveforhold i de urbane sjøområdene må man leve seg inn i havlandskapet og forsøke å forstå livet under vann så godt vi kan. Det har kunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensen gjort i sitt doktorgradsarbeid. Hun går bokstavelig talt under overflaten og oppdager en verden som er ganske annerledes enn på landjorda. En verden som huser enorme krefter med marine organismer som lever fra fjæra og ned til de største dyp. For å finne måter å samskape med omsorg for blåskjell og andre sjødyr utforsker hun sjøen gjennom en-til-en-møter med marint liv, inspirert av det Rachel Carson kaller undringens etikk.

For å komme nærmere havet har Sørensen også koblet seg på det marine fagfeltet. Sammen har marinbiolog Eli Rinde ved Norsk institutt for vannforskning og Elin tenkt seg fram til en diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur. Problemet når vi lager våre funksjonelle og rasjonelle fjordnære boligområder er at den naturlige kysten rettes ut og forflates. Da blir også den naturlige strandsonas kvaliteter og viktige økologiske funksjoner visket ut. For å fysisk gi rom til liv under vann hjelper en ‘diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur’ med å ta disse kvalitetene tilbake.

Utstillingen er en sanseopplevelse som passer for folk i alle aldre – med en egen forskningsstasjon for de minste.

Les mer om utstillingen her.

 

Sted
Vitenparken
Campus Ås
Kontaktperson
Published 14. February 2020 - 13:52 - Updated 14. February 2020 - 13:52