Energiseminaret 2020

Array

Energiseminaret 2020

Hendelse avsluttet
Seminar
Dager
13. Mar - 14. Mar

Seminaret er dessverre avlyst grunnet korona. Energiseminaret er et to-dagers seminar som tar for seg teknologiske, samfunnsmessige, økonomiske, innovative og politiske aspekter innen energi, med vekt på fornybar energi. Seminaret arrangeres årlig av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Årets seminar arrangeres fredag 13. og lørdag 14. mars 2020. Temaet er «veien mot 2030» og skal legge fokus på hvordan vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Hvordan kan vi skape dialog og samarbeid på tvers av sektorer? Dagens offentlige debatt bærer preg av at motstridende interesser sinker handling og fremgang. Dersom vi skal løse klimakrisen verden står ovenfor må både økonomer, ingeniører, gründere, beslutningstagere og forbrukere gå sammen på veien mot 2030.

Mer informasjon om Energiseminaret 2020

Sted
Aud Max Campus Ås
Campus Ås
Published 13. januar 2020 - 9:44 - Updated 11. mars 2020 - 15:17