Sur nedbørs virkning på skog

Array

Sur nedbørs virkning på skog

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
16:00 - 22:00

Hvordan skal forskningen manøvrere mellom politikk og miljøkamp? Vitenskapshistorisk seminar om sur nedbørs virkning på skog, og tilhørende forskningsprogram: Det blir satt søkelys på hvordan forskernes resultater for 40-50 år siden står seg i historiens lys.

På dette vitenskapshistoriske seminaret tar vi et tilbakeblikk på forskning, politikk og miljøkamp i årene 1969 til 1985. Forskningsprogrammet «Sur nedbørs virkning på skog og fisk» (SNSF) var på 1970-tallet det største tverrsektorielle forskningsprogrammer i Norge med finansiering fra flere departementer og flere av den tids mange forskningsråd.

Programmet ble startet opp parallelt med at miljøproblemene ble gitt økt politisk prioritet internasjonalt og i Norge, blant annet med opprettelsen av et Miljøverndepartement i Norge. SNSF var sterkt knyttet til de overnasjonale virkningene av miljøproblemene. Utslippene fra fabrikkpipene i England, Vest-Tyskland og Øst-Europa ble transportert med nedbøren nordover til Norge. Virkningen på kort og lang sikt var uklar, men framtredende forskere både i Norge og mange europeiske land mente virkningene ville bli katastrofale for livet i ferskvann og for skogen.

I dette forskningsmessige og politiske landskapet ble skogforskningen høyt prioritert. Men katastroferesultatene uteble og skogforskningen viste til dels motsatt utvikling av det politikerne og mange forskere hadde forventet. Vi setter søkelyset på hvordan forskningen og forskerne manøvrerte i dette terrenget.

Seminaret er gratis for studenter ved NMBU og medlemmer av Vitenparkens Venner. Adgang kr 100 for andre. Bindende påmelding på Vitenparkens hjemmesider

Sted
Vitenparken
Adresse
Fredrik A Dahls vei 8, 1433 Ås
Campus Ås
Published 2. januar 2020 - 11:20 - Updated 2. januar 2020 - 11:20