Ørenslyd - Den lydlige erfaringens fenomenologi, konsert og fagseminar i Berlin

Array

Ørenslyd - Den lydlige erfaringens fenomenologi, konsert og fagseminar i Berlin

Hendelse avsluttet
Konsert og fagseminar
Dager
24. Oct - 26. Oct

Prosjektet "Den lydlige erfaringens fenomenologi" binder sammen naturvitenskap (særlig akustikk), musikk, pedagogikk og vitenskapsfilosofi i en estetisk læringsprosess.

Det tverrfaglige aspektet ved prosjektet er fundamentert i Seksjons for læring og lærerutdannings fagfelt Art and Science in Education ved professor Edvin Østergaard. Prosjektet søker å utvikle grunnleggende kunnskap om lyd som erfaring og lytting som ferdighet og dets anvendelser i vitenskap, musikk og undervisning. Hvordan kan lytteferdigheten øves og forbedres? Hvilken betydning har lytteferdigheten på så ulike områder som fysikk og musikk, pedagogikk og filosofi? Og er denne ferdigheten overførbar?

Konsert og fagseminar
Disse spørsmålene danner utgangspunkt for konserten Ørenslyd og fagseminaret The Phenomenolgy of Audial Experience. Konserten består av fire verk skrevet av Edvin Østergaard som fremføres i Tieranatomisches Theater, Humboldt-universitetet, Berlin.

Urfremføring er 24. oktober kl. 21.00 og blir i tillegg fremført 25. og 26. oktober, begge dager kl. 19.00. Fagseminaret finner sted samme sted fredag 25. 10 kl. 16.15. På fagseminaret drøftes spørsmål med utgangspunkt i lydlige erfaringer, en fenomenologisk forskningstradisjon og tverrfaglig, innovativt samarbeid.

Deltakere på seminaret er, i tillegg til komponist og musikere, Olaf Müller, professor ved Institutt for filosofi, Humboldt, Berlin og Tone Sævi, Norsk Lærerakademi, Bergen.

Program for Ørenslyd, konsert og seminar

Du kan lese mer om prosjektet i denne lenken

Sted
Humboldt-universitetet Berlin
Kontaktperson
Published 27. september 2019 - 14:23 - Updated 27. september 2019 - 14:37