Jordforvaltning for fremtiden

Array

Jordforvaltning for fremtiden

Hendelse avsluttet
Seminar - husk påmelding!
Kl.
10:00 - 15:30

Hvordan kan vi bidra til bærekraftig jordforvaltning og jordsmonn vi kan leve av?

I sin rapport «Opportunities for soil sustainability in Europe» retter The European Academies' Science Advisory Council (EASAC, 2018) søkelyset på utfordringer og muligheter i forhold til en bærekraftig jordforvaltning i Europa. Som en oppfølging av denne rapporten inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til et møte der fokus rettes mot fremtidens jordforvaltning i Norge. Hvordan skal vi sikre et jordsmonn som både er levende og som vi kan leve av, og er det mulig å skape vinn-vinn-situasjoner der klima, klimatilpasning, biologisk mangfold og agronomi ses i sammenheng?

Program

  • 10.00 – 10.15: Velkommen v/Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad
  • 10.15 -11.00: Jordbiodiversitet v/ Wim van der Putten, Netherlands Institute of Ecology
  • 11.00-11.30: Jordforvaltning og Jordvern v/Arne Bardalen, Nibio
  • 11.30 – 12.00: Jordkarbon v/Rattan Lal, Ohio State University
  • 12.00 – 12.30: Jord i en sirkulær økonomi v/Trine Aulstad Sogn, NMBU
  • 12.30-13.15: Lunsj
  • 13.15 – 13.45: Naturbaserte løsninger (NBS) for å sikre mot flom og skred v/Anders Solheim, Norges Geotekniske Institutt
  • 13.45 – 15.30: Paneldebatt: "Hvilke muligheter har vi i forhold til forvaltning av våre jordressurser?"

I panelet: Kjersti Hoff (Leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Thomas Hartnik (Lindum), Erling Aas Eng (Styremedlem Norges Bondelag), Øystein Johnsen (Prorektor for forskning NMBU), Anne Jortveit, Norsk Klimastiftelse

Programmet oppdateres. Følg med på våre nettsider www.dnva.no for mer informasjon

Sted
Oslo
Adresse
Det Norske Vitenskapsakademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo
Published 10. september 2019 - 15:38 - Updated 10. september 2019 - 15:39