Besøksforvaltning i norsk natur. Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst

Array

Besøksforvaltning i norsk natur. Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst

Hendelse avsluttet
Åpent seminar
Dager
Hele dagen

Åpent fagseminar om naturbasert reiseliv.

Norsk reiseliv er i stor grad basert på naturen som råvare. Det naturbaserte reiselivet vokser kraftig og endrer seg raskt som følge av blant annet globaliseringstrender og teknologisk utvikling. Et stadig mer internasjonalt turismemarked gir nye utfordringer, muligheter og spilleregler. Ny-gamle begreper som over- og masseturisme skaper stadig oftere overskrifter i media. En aktiv og kunnskapsbasert besøksforvaltning er avgjørende for å gi de tilreisende gode opplevelser, oppnå ønsket lokal verdiskaping og samtidig beskytte natur og lokalsamfunn mot turismens negative effekter. Vi formidler ny kunnskap innen forskning og praksis.

 

Følg arrangementet på Facebook! 

 

Foreløpig program

09.30    

Registrering og kaffe

10.15

Velkommen

 

Besøksforvaltning – muligheter og utfordringer.
Peter Fredman, professor, NMBU

 

Strategier for besøksforvaltning i norske nasjonalparker. 
Ingrid Moe Dahl, Miljødirektoratet

 

Besøksforvaltning i Lofoten.
Hanne Lykkja, Nordland fylkeskommune

 

Planlegging for besøksforvaltning i teori og praksis.
Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, NMBU

 

Naturvägledningens roll i besöksförvaltningen.
Sofia Tiger, Länsstyrelsen Dalarna, Sverige

 

Enkel lunsj

 

Betalingsvillighed for en afgift til brug og værn af ikoniske norske naturattraktioner.
Michael Andersson, masterstudent, NMBU

 

Kan vi påvirke turisters atferd?  En studie av fuglekikkeres negative atferd på sjøfugl.
Stian Stensland, førsteamanuensis, NMBU

 

Managing events in nature
Lusine Margaryan, førstelektor, Mittuniversitetet, Østersund, Sverige.

 

El-sykkel i natur – utfordringer og muligheter
Bengt Fasteraunet, Leder av Rondane nasjonalparkstyre. Stortingsrepresentant Senterpartiet

 

Guidens rolle i besøksforvaltningen
Thomas Vold, førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole

 

Paneldebatt: Besøksforvaltning i norsk natur – Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst

16.20

Slutt

 

Sted
Studentsamfunnet
Adresse
Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 16. august 2019 - 10:39 - Updated 14. oktober 2019 - 11:00