Omvisning i Geitmyra skolehage

Array

Omvisning i Geitmyra skolehage

Hendelse avsluttet
Omvisning
Kl.
12:00 - 14:00

Bli med når Oslo kommunale skolehager og NMBU tilbyr omvisning og faglig foredrag i Oslos fineste skolehage!

Tore Faller, leder for Oslos kommunale skolehager, vil stå for omvisningen, mens universitetslektor Linda Jolly fra NMBU vil bidra med et faglig innlegg som utdyper betydningen av skolehage. Janne Frich Aschjem som driver skolehage på Son skole vil være tilstede og dele sine erfaringer og være tilgjengelig for spørsmål.

Skolehagen på Geitmyra utgjør i dag en del av den nasjonale satsingen på Den naturlige skolesekken, og medvirker til økt bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen.

Skolehagen gir også økt kunnskap om helse og livsstil, natur- og miljøvern både i et etisk, samfunnsmessig og naturvitenskaplig perspektiv. I tillegg vil skolehagen by på alternative former for uteaktiviteter og derfor være et viktig tilskudd til tradisjonelle kroppsøvingsaktiviteter - spesielt for elever som faller utenfor organiserte idretter eller som trenger noe annet enn kroppsøving for å øke sitt fysiske aktivitetsnivå.

Vi anbefaler kolletivt til arrangementet. Det går en rekke busser forbi bl.a. nr. 20, 37 og 54. Sjekk ruter.no for den beste ruten for deg.

Arrangører:
Oslo kommmunale skolehager og NMBU. Arrangementet er en del av programmet for Oslo Miljøhovedstad.

Foto
Håkon Sparre

Sted
Oslo
Adresse
Kierschows gate 9, 0462 Oslo
Published 8. august 2019 - 9:47 - Updated 8. august 2019 - 10:46