Går verden til helvete? Hvordan møte klimautfordringene

Går verden til helvete? Hvordan møte klimautfordringene

Hendelse avsluttet
Åpent seminar
Kl.
18:00 - 21:00

Fra pandemier til matsikkerhet og antibiotikaresistens: Skal vi løse utfordringene vi står overfor innen helse og miljø, må vi se på samspillet mellom mennesker, dyr, planter, økologi, mat og mikroorganismer og jobbe ut fra det vi kaller one health/én helse-prinsippet.

One-health/én helse handler om å se helsen til mennesker, dyr og miljø i sammenheng og å jobbe på tvers av fag og sektorer for å løse utfordringer knyttet til helse og miljø.

Både Universitet i Oslo (UiO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) jobber tverrfaglig for å finne nye løsninger på globale helse- og miljøutfordringer. Vi samler et knippe av våre beste forskere og inviterte gjester som gir deg innblikk i hva de selv gjør, og hva vi som forbrukere kan gjøre for å ta ondet ved rota.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte så langt det er plasser, men krever påmelding (se knapp til høyre i skjermbildet og påmelding på bunnen av denne siden).

Ordstyrer: Per Olav Alvestad, kjent fra NRK-programmene Newton, Schrödingers katt og Ikke gjør dette hjemme.

 • Hva vi har i vente, og hva vi fortsatt kan unngå? Bjørn Samset, forskningsdirektør Cicero
 • Nye og mer effektive DNA-vaksiner mot influensa og pandemi
  Gunnveig Grødeland, forsker Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • Menneskers helse trues av dårlig dyrehelse, hva gjør vi?
  Om antibiotikasresistens og én helse Yngvild Wasteson, professor NMBU Veterinærhøgskolen
 • Klimaendringer gjør at flåtten kryper nordover og omfanget av flåttbårne sykdommer øker – hva kan vi gjøre? Snorre Stuen, professor Veterinærhøgskolen, NMBU
 • Hvordan utvikle mer robuste, klimatilpassede kornsorter Morten Lillemo, forsker Fakultet for biovitenskap, NMBU
 • Kortreist dyrefôr: Hva om vi kan fôre laks og gris med norsk skog? Margareth Øverland, professor Fakultet for biovitenskap og leder av Foods of Norway, NMBU
 • Kan alger fra havet redusere vårt framtidige matbehov? Stein Fredriksen, professor Institutt for biovitenskap, UiO
 • Bærekraftig bruk av restråstoff til nye produkter Stine Marie Ulven, professor Avdeling for ernæring, UiO
Oslo Life Science 2019
Oslo Life Science 2019
Foto
Oslo Life Science
Sted
Kulturhuset
Adresse
Youngs gate 6, Oslo
Published 8. januar 2019 - 9:34 - Updated 15. januar 2019 - 12:30