Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning?

Array

Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning?

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:15 - 15:20

Åpent dagsseminar om sportsfiske og fiskeforvaltning. Årets tema er kontroversielt: gjenutsetting/fang-og-slipp. Er dette dyreplageri eller naturvern? Aktuelle foredragsholdere inkluderer blant annet Norske Lakseelver, NJFF og Miljødirektoratet.

Meningene om denne praksisen er mange og ulike. Det gjelder blant myndighetene så vel som organisasjoner og fiskere. På seminaret ønsker vi å få fram fakta om gjenutsetting, meninger om det og forstå disse synene bedre, og ha en debatt om hvor vi er på vei.

Foredragsholdere kommer bl.a. fra: 
Norske Lakseelver
Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Dyrevernalliansen
Miljødirektoratet
Mattilsynet
NINA
NMBU

Til slutt paneldebatt om gjenutsetting sin rolle i sportsfisket i framtida.

Sted
Studentsamfunnet
Campus Ås
Kontaktperson
Published 16. desember 2018 - 22:47 - Updated 10. januar 2019 - 12:56