Bienes infeksjonssykdommer bekjempes med statlige midler

Array

Bienes infeksjonssykdommer bekjempes med statlige midler

Hendelse avsluttet
Foredrag
Kl.
18:00 - 19:00

Honningbia har blitt et fullverdig produksjonsdyr. Foredrag om biesykdommer med Henning Sørum via Norsk veterinærhistorisk selskap.

Norske bier kan bli smittet åpen yngelråte av importert honning.
Foto
Håkon Sparre
Foredraget holdes av Henning Sørum, birøkter og professor ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen.
Henning Sørum vil ta utgangspunkt i utbruddet av åpen yngelråte som ble påvist i 2010 og bekjempelsen av utbruddet som har foregått de siste 10 årene. Av andre bi sykdommer vil han også komme innpå lukket yngelråte, steinyngel og kalkyngel. Og hvordan bruker bier propolis, har den antibakterielle egenskaper?

Utbruddet i 2010 av åpen yngelråte er blitt bekjempet fordi Mattilsynet har bevilget ressurser i form av erstatning når det har vært saneringer, dette samarbeidet mellom Mattilsynet og bi-næringa har fungert utmerket og er et eksempel til etterfølgelse.

Sted
Festsalen
Adresse
Hovedbygningen (bygning 1), 3 etasje, Ullevålsveien 7, Adamstuen
Campus Adamstuen
Published 21. november 2018 - 13:34 - Updated 21. november 2018 - 13:37