Bioteknologi for verdiskapning og et miljøvennlig Norge

Array

Bioteknologi for verdiskapning og et miljøvennlig Norge

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:00 - 14:15

Avslutningsseminar i prosjektet NorZymeD.

Program (med forbehold om endringer)

Møteleder: Ågot Aakra, dekan

09.15  Registrering og kaffe  

10.00  Velkommen  Mari Sundli Tveit, rektor ved NMBU

10.10 NorZymeD, et blått og grønt flaggskip for strategisk næringsrettet forskning

Om NorZymeD-prosjektet

Vincent Eijsink, professor og prosjektleder for NorZymeD, NMBU

Nye enzymer: For pælemark er alle gode ting «tre»

Bjørn Altermark, forsker, UiT

Fra nye enzymer til verdiskapning – I

Gro Bjerga, forskningsleder, Uni Research Miljø

Fra nye enzymer til verdiskapning – II

Lasse Fredriksen, postdoktor, NMBU

Samarbeidet mellom industri og akademia: noen historier fra virkeligheten

Kjartan Sandnes, CSO, Biomega Group AS

Hva har Norge fått ut av NorZymeD (og hvorfor?)

Vincent Eijsink, professor og prosjektleder for NorZymeD

 

11.10 Bioteknologiens samfunnsnytte i Norge

Ole Jørgen Marvik, spesialrådgiver, Innovasjon Norge 

11.30  Lunsj

12.30 Kunnskapsbasert verdiskapning - grønn utvikling og bioteknologiens rolle

Roald Gulbrandsen, regionsjef, NHO Østfold

 

12.50 Strategisk næringsrettet bioteknologi - Paneldebatt

Innledning ved Ragnhild Solheim, direktør for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid, NMBU

 I panelet:

  •  Gudbrand Rødsrud, teknologidirektør, eller Gisle Løhre Johansen, konserndirektør, Borregaard. Kjartan Sandnes, cso, Biomega Group as
  • Roald Gulbrandsen, regionsjef, NHO Østfold
  • Roger Strand, professor, Universitetet i Bergen
  • Ågot Aakra, dekan, KBM, NMBU

 

13.50 Oppsummering

Jacob Wang, spesialrådgiver, Norges forskningsråd og Ole Jørgen Marvik, spesialrådgiver, Innovasjon Norge og styreleder i NorZymeD 

 

14.15   Møteslutt 

Les mer om prosjektet NorZymeD

Sted
Vitenparken
Campus Ås
Kontaktperson
Published 6. september 2018 - 12:45 - Updated 7. september 2018 - 10:20