Doktorgradsseremoni

Doktorgradsseremoni

Hendelse avsluttet
seremoni
Kl.
14:00 - 16:00

NMBU arrangerer doktorgradsseremoni for å gjøre ære på doktorene som har disputert det foregående akademiske året.

Program:

Prosesjon

Musikk

Åpning
Rektor Mari Sundli Tveit

Tale ekstern foredragsholder
Hilde Frafjord Johnson, NMBU æresdoktor 2009, generalsekretær Kristelig folkeparti. Tidligere politiker (KrF) og diplomat for FN.

Musikkinnslag
Silvia Moi (sang)
Ivar Anton Waagaard (piano)

Hilsen til doktorene
Prorektor for forskning og innovasjon,
Øystein Johnsen

Doktorpromosjon
Utdeling av doktorgradsdiplomer ved
Rektor Mari Sundli Tveit
og prorektor for forskning og innovasjon
Øystein Johnsen

Hilsen fra doktorene
Dr. Jorke Harmen Kamstra
Veterinærhøgskolen

NMBU-deltaker i Forsker Grand Prix
Frøydis Meen Wærsted, stipendiat ved Fakultet for miljøvitenskap og ressursforvaltning.

Utdeling av Alf Bjørseths Inspirasjonspris 2018

Dr. Alf Bjørseth, Scatec AS, gründer og styremedlem

Musikkinnslag
Marius Roth Christensen og Silvia Moi  (sang)
og Ivar Anton Waagaard (piano)

Avslutning
Rektor Mari Sundli Tveit

Arrangementet er åpent for alle

Antrekk: Pent 

Kontakt  forskerutdanning@nmbu.no for spørsmål.

________________________________________________

NMBU organises a Doctoral Ceremony to honor the Doctors, who had their disputation the previous year.

Procession

Music

Opening
Rector Mari Sundli Tveit

Address ternal speaker
Hilde Frafjord Johnson, NMBU Honorary Degree 2009 and secretary general for the Norwegian Christian democratic party. Earlier politician and diplomat for UN.

Music
Silvia Moi (singer)
and Ivar Anton Waagaard (piano)

Address to the doctors
Prorector for research and innovation
Øystein Johnsen

Doctor Promotion
Presentation of doctoral degree diplomas
Rector Mari Sundli Tveit
and Prorector for research and innovation
Øystein Johnsen

Address from the doctors
Dr. Jorke Harmen Kamstra
Faculty of Veterinary Medicine

NMBU participant from the Researcher Grand Prix 2018
Frøydis Meen Wærsted
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

The Alf Bjørseth Inspiration Award 2018
Dr. Alf Bjørseth, Scatec AS, founder and board member

Music
Marius Roth Christensen and  (singer)
and Ivar Anton Waagard (piano)

Closure of the ceremony
Rector Mari Sundli Tveit

Contact e-mail: forskerutdanning@nmbu.no

Sted
Festsalen i Urbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 19. April 2018 - 12:33 - Updated 18. september 2018 - 8:44