Utdeling av Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur

Utdeling av Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur

Hendelse avsluttet
Impulsforelesning
Kl.
14:15 - 16:00

IMPULS-forelesning: Presentasjon av kandidatene og utdeling av prisen

Høstens program for de populære Impulsforelesningene er nå klart.
Impulsforelesningene går av stabelen på torsdager kl 14.15-16.00 i Festsalen i Urbygningen

14. september er det: "Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur"

Det blir presentasjon av de 3 nominerte mastergradsoppgavene og utdeling av prisen:

- Anna Normann Røine: "Taklandskap for bier og byfolk"

- Sigurd Været: " Austråtts østre hage,- et historisk perspektiv"

- Taran Aanderaa og Vaar Bothner: " Før flommen - bærekraftig overvannshåndtering for økt klimaresiliens i norske byer og tettsteder"

- Utdeling av studentprisen v/ Statsbygg.

Sted
Festsalen U215 i Urbygningen
Campus Ås
Published 25. august 2017 - 13:15 - Updated 25. august 2017 - 13:15